ورود به سایت

ورود سهامداران

در این سامانه سهامداران محترم می توانند کاردکس مالی و مانده سهام خود را مشاهده نمایند.

لازم بذکر است کد سهامداری بعنوان نام کاربری در نظر گرفته شده است.

ورود کارکنان

در این سامانه کارکنان محترم می توانند آخرین فیش حقوقی خود را مشاهده نمایند.

لازم بذکر است کد پرسنلی بعنوان نام کاربری و کد ملی بعنوان رمز عبور در نظر گرفته شده است.

بِسم الله الرَّحمنِ الرَّحیم

1396/04/17

سهامداران گرامی
باسلام و احترام
پیرو آگهی مورخ 1396/03/28 مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم) شرکت روز یکشنبه مورخ 1396/04/11 در محل باشگاه بانک مسکن برگزار و کلیه موارد مندرج در دستور جلسه مطرح و به رأی حاضرین در جلسه گذارده شد که تمامی موارد به اتفاق آراء به تصویب رسید. لذا اهم موارد به اختصار و به شرح ذیل به استحضار میرسد شایان ذکر است سود مصوب در صورت درخواست کتبی هر یک از سهامداران بصورت نقدی به حساب ایشان واریز و در غیر اینصورت و چنانچه سهام موجود از سقف مجاز تجاوز ننماید به سهام تبدیل خواهد گردید.
محاسبه و پرداخت معادل 22 % سود به نسبت توقف سهام در سال 1395 مورد تصویب قرار گرفت
صورتهای مالی عملکرد سال 1395 مورد تصویب قرار گرفت
مؤسسه حسابرسی ایمان پردازش اعداد بعنوان حسابرس و بازرس قانونی سال 1396 انتخاب گردید
با پرداخت 3،500،000 ريال پاداش به کلیه کارکنان غیربیمه ای شرکت موافقت گردید
افزایش سرمایه شرکت از مبلغ 14،491،800،000 ريال به 19،093،500،000 ريال مورد تصویب قرار گرفت