ورود به سایت

ورود سهامداران

در این سامانه سهامداران محترم می توانند کاردکس مالی و مانده سهام خود را مشاهده نمایند.

لازم بذکر است کد سهامداری بعنوان نام کاربری در نظر گرفته شده است.

ورود کارکنان

در این سامانه کارکنان محترم می توانند آخرین فیش حقوقی خود را مشاهده نمایند.

لازم بذکر است کد پرسنلی بعنوان نام کاربری و کد ملی بعنوان رمز عبور در نظر گرفته شده است.